ورود و ثبت نام

مجموعه کامل صورت های مالی

الف)صورت های مالی اساسی

۱.صورت وضعیت مالی(ترازنامه): گزارشی است که اطلاعات درباره منافع اقتصادی(دارایی ها)،تعهدات اقتصادی(بدهی ها) واحد تجاری و تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها که بیانگر حقوق مالکین است در یک مقطع زمانی معین ارائه می دهد، ترازنامه یا صورت وضعیت مالی میگویند.

۲. صورت سود و زیان: گزارشی است که نتایج عملکرد یک واحد تجاری طی یک دوره زمانی مشخص ارائه می کند.

۳.صورت سود و زیان جامع: گزارشی است که افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت کلیه درآمد ها و هزینه های مختلف شناسایی شده طی دوره،اعمم از تحقق یافته و تحقق نیافته را نشان می دهد.

۴.صورت جریان وجوه نقد:گزارشی است که تصویری از میزان وجوه نقد دریافتی و پرداختی حاصل از کلیه عملیات واحد تجاری را طی دوره مالی افشاء می کند.

ب)یادداشت های توضیحی

برچسب‌ها:

نظرات

دیدگاه‌ها بسته هستند.